Kwaliteitsbevordering

Alle verloskundigen die bij ons werkzaam zijn, zijn ingeschreven bij het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen). Binnen 5 jaar moeten alle verloskundigen de nodige bijscholingen, trainingen, congressen en symposia bijwonen om de benodigde aantal punten te behalen. Dit kwaliteitsregister helpt om onze kwaliteit en deskundigheid te waarborgen, en vooral om up-to-date te blijven. Doordat wij ingeschreven staan bij het kwaliteitsregister mogen wij het KNOV-keurmerk voeren.

Wet BIG

Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. De Wet BIG beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Al onze verloskundigen zijn geregistreerd in het BIG-register.

  • Ellen Vreugdenhil; BIG nummer 19063975303
  • Sanne Rensema; BIG nummer 39911543203
  • Agnes Ferreira-van Elburg; BIG nummer 69057833503
  • Jet Bulk; BIG nummer 9921444803
  • Maxime Ribberink; BIG nummer 19925334403

 

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

  • Bespreek je klacht met je verloskundige

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij jouw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt. 

We maken graag een aparte afspraak met jou. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kun je iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek. 

  • Schakel een klachtenfunctionaris in

Wil je meer weten over jouw rechten of wil je advies? Of wil je je klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht? 

Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris. 

De klachtenfunctionarissen  zijn onpartijdig. Zij bespreken met jou waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met jouw klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht. 

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of jouw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.