Kwaliteitsbevordering

Alle verloskundigen die bij ons werkzaam zijn, zijn ingeschreven bij het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen). Binnen 5 jaar moeten alle verloskundigen de nodige bijscholingen, trainingen, congressen en symposia bijwonen om de benodigde aantal punten te behalen. Dit kwaliteitsregister helpt om onze kwaliteit en deskundigheid te waarborgen, en vooral om up-to-date te blijven. Doordat wij ingeschreven staan bij het kwaliteitsregister mogen wij het KNOV-keurmerk voeren.

Klachtenregeling

We hopen je zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Mocht je toch een klacht hebben, ga dan een gesprek met ons aan. Hier staan we allemaal voor open. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

De KNOV-klachtencommissie:

Doet een uitspraak over de gegrondheid van jouw klacht

Doet een aanbeveling aan de verloskundige

Behandelt jouw klacht onafhankelijk

Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor

Heeft geheimhoudingsplicht

Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Na de uitspraak van de klachtencommissie blijft het altijd mogelijk je te wenden tot een rechterlijke instantie, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege.

Adres van de klachtencommissie waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90