Kwaliteitsbevordering

Alle verloskundigen die bij ons werkzaam zijn, zijn ingeschreven bij het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen). Binnen 5 jaar moeten alle verloskundigen de nodige bijscholingen, trainingen, congressen en symposia bijwonen om de benodigde aantal punten te behalen. Dit kwaliteitsregister helpt om onze kwaliteit en deskundigheid te waarborgen, en vooral om up-to-date te blijven. Doordat wij ingeschreven staan bij het kwaliteitsregister mogen wij het KNOV-keurmerk voeren.

Wet BIG

Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. De Wet BIG beschermt patiƫnten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Al onze verloskundigen zijn geregistreerd in het BIG-register.

 • Ellen Vreugdenhil; BIG nummer 19063975303
 • Sanne Rensema; BIG nummer 39911543203
 • Agnes Ferreira-van Elburg; BIG nummer 69057833503
 • Jet Bulk; BIG nummer 9921444803
 • Lineke de Vries; BIG nummer 89923704003

Klachtenregeling

We hopen je zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Mocht je toch een klacht hebben, ga dan een gesprek met ons aan. Hier staan we allemaal voor open. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

De KNOV-klachtencommissie:

 • Doet een uitspraak over de gegrondheid van jouw klacht
 • Doet een aanbeveling aan de verloskundige
 • Behandelt jouw klacht onafhankelijk
 • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
 • Heeft geheimhoudingsplicht
 • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Na de uitspraak van de klachtencommissie blijft het altijd mogelijk je te wenden tot een rechterlijke instantie, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege.

Adres van de klachtencommissie waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90